REGIMENT OF SRI LANKA ARTILLERY - Once a Gunner is always a Gunner; whether Locally or Globally.

Availability of Sponsorships


Principal Sponsorship

Co-sponsorship 

Giant Hoarding of Gunner Supercross Track

Main Track Corner

Corner 1                       -  Reserved

Corner 2                       -  Reserved

Corner 3                       -  Reserved 

Corner 4                       -  Reserved

Corner 5                       -  Reserved

Corner 6                       -  Reserved

Corner 7                       -  Reserved

Corner 8                       -  Reserved

Corner 9                       -  Reserved

Corner 10                       -  Reserved


Bike Track Corner

Corner 1                      - Reserved

Corner 2                      - Reserved

Corner 3                      - Reserved

Corner 4                      - Reserved

Corner 5                      - Reserved

Corner 6                      - Reserved

Corner 7                      - Reserved

Corner 8                      - Reserved

Event

Event 1                       - Reserved

Event 2                       - Reserved

Event 3                       - Reserved

Event 4                       - Reserved

Event 5                       - Reserved

Event 6                       - Reserved

Event 7                       - Reserved

Event 8                       - Reserved

Event 9                       - Reserved

Event 10                     - Reserved

Event 11                     - Reserved

Event 12                     - Reserved

Event 13                     - Reserved

Event 14                     - Reserved 

Event 15                     - Reserved

Event 16                     - Reserved

Event 17                     - Reserved

Event 18                     - Reserved

Event 19                     - Reserved

Event 20                     - Reserved

Event 21                     - Reserved